OPG Drenovac

Moj OPG proizvodi ratarske kulture i u manjim količinama za prodaju na kućnom pragu piliće, zimnicu i suhomesnate proizvode od svinja uzgojenih u OPG-u. Isto tako, moram naglasiti da se za ishranu životinja koriste proizvodi s mojih njiva.

Tradicionalni proizvodi

Reprezentativni ručak

Geografsko porijeklo

Preporuka proizvođača

Slanina

Više...

Kulenova seka

Više...

KULEN

Više...

KULEN

Više...

Salaš Drenovac

Tradicija proizvodnje kulena obitelji Drenovac seže do 1918. godine kada je izgrađen obiteljski salaš u blizini novog Čeminca i Jagodnjaka. Kao i svim proizvođačima, tako i nama, prodaja proizvoda predstavlja najveći izazov.

Kontakt osoba: Dušan Drenovac

Sjedište: Đure Đakovića 20, Darda

Telefon: +385 31 740 459 +385 98 167 2774

E-mail: dusandrenovac1@gmail.com